Logo Byczyny

Zarządzenie Nr 209/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne w Urzędzie Miejskim w Byczynie w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego

Zarządzenie Nr 209/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne w Urzędzie Miejskim w Byczynie w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego

PDFZarządzenie Nr 209-2018 Burmistrza Byczyny z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Planu postępowania z materiałami (...).pdf (33,33KB)