Logo Byczyny

Newsletter Doliny Stobrawy

1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” serdecznie zaprasza mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Dolina Stobrawy” na warsztat refleksyjny, dotyczący realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy”. Celem spotkania jest bieżąca analiza procesu wdrażania oraz jego efektów i zmian w otoczeniu Lokalnej Strategii Rozwoju.

Państwa doświadczenie i zdanie na temat sytuacji społeczno-gospodarczej na terenie Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy” jest dla nas niezwykle istotne podczas tego procesu.

Warsztat zostanie przeprowadzony w dniu: 23.01.2019r. od godz. 15:30 w sali konferencyjnej kluczborskiego ratusza, I piętro (Kluczbork, Rynek 1). Zainteresowanych zapraszamy na naszą stronę internetową, na której  16.01 br. pojawią się informacje dotyczące realizacji finansowej i rzeczowej LSR oraz funkcjonowania LGD.

Prosimy o potwierdzenie udziału w warsztacie do dnia 21.01.2019r. pod nr tel.: 77 413 11 38 lub mailowo na adres:

2. Wzorem lat ubiegłych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 ogłosił Konkurs nr 3/2019 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2019 r. w ramach dwuletniego Planu operacyjnego na lata 2018–2019.

Nabór wniosków na realizację operacji partnerów KSOW będzie realizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polski w dniach od 4 do 18 lutego 2019 r. Ogólna suma środków w ramach naboru dla województwa opolskiego na 2019 rok wynosi  560 000 PLN w podziale na 7 działań. W załączeniu planowany zakres działań KSOW. Ogłoszenie o konkursie wraz z niezbędną dokumentacją zostało zamieszczone na stronie internetowej:http://opolskie.ksow.pl/news/entry/14058-konkurs-nr-32019-dla-partnerow-ksow.html.

W związku powyższym serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie informacyjno-konsultacyjne, które odbędzie się 17 stycznia 2019r. o godz. 10.00 w Opolu, ul. Hallera 9 - sala audytoryjna, segment C - I piętro. Spotkanie poświęcone będzie omówieniu podstawowych zasad konkursu, w tym dokumentacji dotyczącej naboru wniosków o wybór operacji do realizacji w 2019r.  Zgłoszenia na spotkanie proszę dokonać na załączonym formularzu przesyłając na adres email w terminie do dnia 14 stycznia 2019 r.  

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny 77 44 83 205, 77 44 216, 77 44 83 231.

 3. Na prośbę Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej przesyłam zaproszenie do udziału w spotkaniu konsultacyjnym projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030, które odbędzie sie w dniu 14 stycznia 2019 r., o godz. 13:00 w sali konferencyjnej im. Orła Białego, ul. Piastowska 14 - Ostrówek, w Opolu. Pytania dot. spotkania proszę kierować na adres lub telefonicznie na nr 77 4482171/175

4. Ruszył nabór do #FIO2019 

Kolejna odsłona jednego z największych programów dla #NGO, a w niej:

dotacje w wysokości nawet 150 000 zł w skali roku,
możliwość realizacji projektów od 01.01.2019 do 30.11.2020,
brak obowiązku wkładu własnego (wysokość wkładu własnego nie ma wpływu na ocenę).

Wnioski składajcie w Systemie Obsługi Dotacji (generator.niw.gov.pl) do 21 stycznia do godz. 16:15.

Więcej informacji: https://niw.gov.pl/fio-2019-start/

5.Zapraszam do zapoznania się z ogólnopolskimi konkursami dotacyjnymi, które zostały ogłoszone na ten rok.

https://fundusze.ngo.pl/aktualne?page=1&location=country

DOCXFORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.docx (89,47KB)