Logo Byczyny

Newsletter Doliny Stobrawy - informacje o najbliższych konkursach i ciekawych wydarzeniach

1. W dniu 28.01.2019r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert  dla NGO na wykonanie zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie propagowania idei sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie oraz promocji produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych.

W ramach priorytetu wspieranie aktywności społecznej dotyczącej rozwoju obszarów wiejskich i odnowy wsi oraz ochrony bioróżnorodności zakresem zadań objęte zostają następujące obszary tematyczne:

1) wspieranie działań promujących dziedzictwo kulinarne

2) promocję regionalnych produktów tradycyjnych.

Wszystkie powyższe zadania powinny wpisywać się w 15-lecie obecności województwa opolskiego w Unii Europejskiej i odbywać się pod hasłem „Opolskie Gwiazdy Europy".

Na realizację wszystkich zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania programu odnowy wsi przeznaczono łączną kwotę do 100000,00 zł, jednak maksymalna dotacja na realizację jednego zadania publicznego wynosi do 10 000,00 zł.

Ofert należy składać do 8 marca 2019r. (wersja elektroniczna w generatorze eNGO oraz wersja papierowa).

W związku z powyższym w dniu 15 lutego br. Organizowane jest szkolenie dla zainteresowanych przedstawicieli NGO, na którym szczegółowo omówione zostaną dwa  organizowane przez DRW konkursy ofert. Szkolenie odbędzie się w Opolu w siedzibie UMWO przy ul. Hallera 9, budynek C, I p, sala audytoryjna .  

Szczegóły konkursu w załączeniu i na stronie www.odnowawsi.eu w zakładce „Komunikaty” BIP Samorządu Województwa Opolskiego pod linkiem:

https://bip.opolskie.pl/2019/01/otwarty-konkurs-ofert-na-wykonanie-przez-organizacje-i-inne-uprawnione-podmioty-prowadzace-dzialalnosc-pozytku-publicznego-w-roku-2019-zadan-publicznych-zwiazanych-z-realizacja-zadan-samorzadu-wojew-2/ 


2.  Zachęcamy do skorzystania z wielu innych konkursów ofert organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Szeroka gama możliwości finansowania zadań ze środków marszałkowskich.
https://opolskie.engo.org.pl/konkursy-trwajace…

https://bip.opolskie.pl/typy-tresci/otwarte-konkursy-ofert/

 

3. SENIORZY W AKCJI - INKUBATOR + DOTACJE NA DZIAŁANIA SPOŁECZNE OSÓB STARSZYCH I INICJATYWY MIĘDZYPOKOLENIOWE

Jesteś osobą 60+? Masz pomysł na projekt społeczny? Masz pasję i doświadczenie, którymi chcesz się podzielić? Chcesz stworzyć międzypokoleniowy tandem i wspólnie z innymi działać na rzecz osób 60+? Chcesz wziąć udział w inspirujących warsztatach i zdobyć nowe umiejętności? Rozpoczyna się dwunasta edycja konkursu! Szczegóły w poniższym linku: http://witrynawiejska.org.pl/component/k2/item/50304

 

4. Mobilny Punkt Informacyjny zaprasza 7 lutego 2019 r. w godz. 9.00–12.00

w Starostwie Powiatowym w Kluczborku, ul. Katowicka 1 do skorzystania z bezpłatnych konsultacji
w zakresie uzyskania wsparcia z Funduszy Europejskich

 W czasie spotkania będą udzielane informacje nt.:

1.     Możliwości uzyskania dofinansowania ze środków unijnych na założenie działalności gospodarczej oraz na rozwój.

2.     Możliwości skorzystania z niskooprocentowanej pożyczki ze środków europejskich na rozwój firmy.

3.     Fundusze Europejskie na lata 2014-2020.

KONTAKT: 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

ul. Krakowska 38, 45-075 Opole

tel. 77/ 44 04 720-722

e-mail:

www.rpo.opolskie.pl 

 

5. „Zostaw 1 % w naszym regionie!”

Szanowni Państwo!

Gorąco zachęcamy do przekazywania 1% swojego podatku na rzecz programu „Działaj Lokalnie”, który od 2010 roku realizowany jest przez Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy”. Środki zebrane z 1% przekazane zostaną w całości na realizację tego programu.

Zachęcamy do zaglądnięcia dla na naszą stronę internetową, gdzie zapoznać się można z jego efektami.

Wspólnie ożywiamy lokalne społeczności!

Numer KRS, który należy wpisać w deklaracji to: 0000251034

 

6. Zgłoś firmę do Konkursu o tytuł Dobroczyńca Roku!

Zgłoszenia  w konkursie do 6 lutego.

Więcej informacji na naszej stronie: www.dobroczyncaroku.pl/biezaca-edycja

 

7. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego zaprasza na dwudniowe spotkanie pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny” dla liderów odnowy wsi oraz przedstawicieli opolskich sołectw, które odbędzie się w dniach 8 – 9 lutego 2019 r. w Pałacu Pawłowice, gm. Gorzów Śląski.

Link z wszystkimi informacjami, w tym programem spotkania oraz formularzem zgłoszeniowym poniżej:

http://www.odnowawsi.eu/serwis/index.php?id=318&idd=371

 

8. Wzorem lat ubiegłych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 ogłosił Konkurs nr 3/2019 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2019 r. w ramach dwuletniego Planu operacyjnego na lata 2018–2019.

Nabór wniosków na realizację operacji partnerów KSOW będzie realizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polski w dniach od 4 do 18 lutego 2019 r. Ogólna suma środków w ramach naboru dla województwa opolskiego na 2019 rok wynosi  560 000 PLN w podziale na 7 działań.

Ogłoszenie o konkursie wraz z niezbędną dokumentacją zostało zamieszczone na stronie internetowej:http://opolskie.ksow.pl/news/entry/14058-konkurs-nr-32019-dla-partnerow-ksow.html.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny 77 44 83 205, 77 44 216, 77 44 83 231.

 

9. Przez cały rok będzie trwał nabór wniosków w Programie Grantów Ambasady Amerykańskiej, w którym o dotację w maksymalnej wysokości 25 000 dolarów ubiegać się mogą organizacje pozarządowe, instytucje, a także osoby fizyczne działające w jednym z kilku obszarów. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest zarejestrowanie się w systemie oraz złożenie przygotowanego w języku angielskim wstępnego wniosku zawierającego ogólny opis projektu.

Na tej podstawie Ambasada podejmie decyzję o zaproszeniu (lub nie) wioskodawcy do drugiego etapu, w którym trzeba będzie złożyć pełny wniosek wraz z budżetem.

Nabór wniosków trwa cały rok, nie ma terminów składania wniosków, ale ostatecznie decyzje o przyznaniu dofinansowania będą zależeć od dostępności środków. Początek roku do dobry moment, żeby taki wniosek złożyć, dość obszerny zakres tematyczny programu grantowego

oraz szeroka grupa podmiotów, które mogą się o dofinansowanie ubiegać oznacza, że przeznaczone na granty środki mogą się szybko wyczerpać. Kto pierwszy ten lepszy.

Więcej informacji o programie grantowym: https://pl.usembassy.gov/pl/opis_granty/

 

10. Trwa nabór wniosków w konkursie grantowym Funduszu Obywatelskiego organizowanym we współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Adamem Bodnarem, który przekazał otrzymaną przez siebie nagrodę imienia profesora Thorolfa Rafto za walkę o prawa człowieka i niezależne sądownictwo w Polsce W ramach konkursu grantowego ze środków Nagrody Rafto wspierane będą inicjatywy, które mieszczą się w jednym z dwóch obszarów tematycznych:

- działania na rzecz niezależności sądownictwa w Polsce,

- działania na rzecz praw kobiet i/lub mniejszości seksualnych i/lub migrantów w Polsce,

Preferowane będą inicjatywy pochodzące z miast i gmin poniżej 100 tys. mieszkańców, które angażują ludzi do korzystania ze swoich praw i działania na rzecz wspólnych spraw.

Termin składania wniosków upływa 31 stycznia  o godz. 14-tej, zaś okres trwania projektów - 30 listopada.

Więcej informacji o konkursie: https://www.funduszobywatelski.pl/zglos-inicjatywe

 

 11. Loterie fantowe 2019

4811,42 zł - tyle w 2019 roku wynosi tzw. kwota bazowa dla małych loterii fantowych. Kwota bazowa to maksymalna wartość łącznej puli nagród w charytatywnej loterii fantowej, aby mogła ona być uznana za „małą loterię fantową” korzystającą z uproszczonych zasad prowadzenia tej formy pozyskiwania środków. Od łącznej wartości nagród w loterii fantowej zależy łączna wartość losów jakie można na taką loterię wyprodukować. Dla loterii, w której łączna wartość wszystkich nagród będzie wynosiła 4800 zł (prawie maksimum jakie przewidują przepisy), organizator może wyprodukować losy o łącznej wartości 16000 zł. Jak nietrudno obliczyć, odejmując od wartości losów wartość nagród, nawet gdyby ostatecznie te nagrody musiał kupić, zysk z loterii wyniesie ponad 10000 zł. Polecam więc zainteresowanie się loterią fantową jako jedną z atrakcyjnych form pozyskiwania środków na działalność.

Więcej o loteriach fantowych: https://publicystyka.ngo.pl/male-loterie-fantowe-szansa-dla-ngo

 

12. Ważne zmiany dla organizacji zatrudniających pracowników.

Początek roku to tradycyjnie czas zmian niektórych ustawowych wskaźników. Od 1 stycznia 2019 roku wzrastają:

Minimalne wynagrodzenie za pracę - z 2 100 zł brutto  do 2 250 zł brutto

Minimalna stawka godzinowa - z 13,70 zł brutto do 14,70 zł brutto

Od 1 stycznia 2019 roku zmienił się termin, w którym pracodawca musi sporządzić zeznania podatkowe PIT  dla swoich pracowników. Informacje o dochodach pracowników za 2018 r. muszą trafić do urzędu skarbowego do 31 stycznia 2019 r. i to tylko i wyłącznie w formie elektronicznej. Informacje o wypłaconych w 2018 r. wynagrodzeniach muszą zostać wysłane na aktualnie obowiązujących formularzach PIT-8C, PIT-11, PIT-R. Interaktywne formularze można pobrać ze strony Ministerstwa Finansów https://www.podatki.gov.pl/. Formularze przesyłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisywane profilem zaufanym ePUAP, a jedynie podpisem kwalifikowalnym. Termin przekazania tych druków pracownikowi to nadal koniec lutego.