Logo Byczyny

Zarządzenie Nr 13/2019 Burmistrza Byczyny z dnia 18 stycznia 2019 r., w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli na 2019 rok