Logo Byczyny

Zarządzenie nr 22/2019 Burmistrza Byczyny z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Komisji i powołania Komisji ds.opiniowania ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Zarządzenie nr 22/2019 Burmistrza Byczyny z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Komisji i powołania Komisji ds.opiniowania ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku z zakresu: Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, Ochrony i promocji zdrowia oraz Turystyki i krajoznawstwa

PDFZarządzenie nr 22.pdf (850,01KB)