Logo Byczyny

Zarządzenie Nr 1/2019 Burmistrza Byczyny z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Byczyny do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych gminy