Logo Byczyny

Zapraszamy na szkolenie teoretyczno-praktyczne w ramach konkursu  "DZIAŁAJ LOKALNIE 2019!"

W dniu 29 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali nr 9 ratusza odbędzie się szkolenie  teoretyczno-praktyczne pisania wniosków w ramach konkursu  "DZIAŁAJ LOKALNIE 2019!"

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, mających ciekawy pomysł na projekt aktywizujący społeczność lokalną, inicjujący współpracę na rzecz dobra wspólnego, a działających na terenie gmin: Byczyna, Wołczyn, Lasowice Wielkie, Kluczbork (z wyłączeniem miasta Kluczbork), Olesno.

W ramach konkursu Ośrodek Działaj Lokalnie przyznaje granty w kwocie maksymalnie:
6 tysięcy złotych na realizację projektów, które:

  • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
  • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
  • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
  • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe,
  • będą realizowane między 1 czerwca 2019 r., a 31 grudnia 2019 r.

Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronie http://system.dzialajlokalnie.pl w dniach 15.04.2019 r. – 16.05.2019 r.

Pula przeznaczona na granty w tegorocznym naborze wynosi: 55.000,00 zł. Pula środków może ulec zwiększeniu.

Ścieżka tematyczna: W bieżącej edycji konkursu została uruchomiona ścieżka tematyczna: „Młodzi- lokalnie zaangażowani”. Kwota na dotacje w ramach ścieżki tematycznej została wydzielona z ogólnej puli środków na dotacje. Pula na ścieżkę tematyczną wynosi 10 000 zł, na pozostałe projekty 45 000 zł.

Regulamin Konkursu wraz ze wzorem wniosku dostępne są na stronie: www.dolinastobrawy.pl oraz w siedzibie Stowarzyszenia.