Logo Byczyny

Zarządzenie nr 111/2019 Burmistrza Byczyny z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu