Logo Byczyny

Nabór wniosków o szacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą

Byczyna, dnia 3 lipca 2019 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

             Burmistrz Byczyny informuje, że w związku z wykazaniem wystąpienia suszy na terenie gminy Byczyna przez System Monitoringu Suszy Rolniczej w Puławach, można składać wnioski o szacowanie szkód powstałych w uprawach rolnych w wyniku suszy rolniczej.

             Szacowaniu przez Komisję Wojewody z terenu gminy Byczyna mogą podlegać zboża jare, ozime, rzepak, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, rośliny strączkowe, krzewy owocowe, truskawki na glebach z grupy I, czyli słabych i bardzo podatnych na suszę (piaszczystych) oraz zboża jare, ozime, rzepak i krzewy owocowe na glebach z grupy II, czyli podatnych na suszę. Szacowanie odbywać się będzie przed dokonaniem zbioru uprawy.


           We wniosku należy obowiązkowo podać wszystkie uprawy rolne występujące w gospodarstwie rolnym (nazwę uprawy i jej powierzchnię w ha), tzn. zarówno uprawy, w których wystąpiły szkody jak i te w których nie odnotowano strat (dane te muszą być zgodne z wnioskiem o dopłaty na rok 2019 składanym do ARiMR). W zgłoszeniu należy podać także wielkość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie (jeśli występuje). Wniosek należy złożyć wraz z załącznikami przed dokonaniem zbioru uprawy.

 


Do wniosku o szacowanie szkód należy dołączyć: 
- kserokopię wniosku o płatność bezpośrednią na rok 2019,
- kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ),                                                                 - klauzulę informacyjną- RODO.Wnioski należy składać na drukach urzędowych dostępnych są na stronie internetowej lub w Urzędzie Miejskim w Byczynie, pok. 27 (II piętro).

 

Burmistrz Byczyny

/-/ Iwona Sobania

DOCWniosek o oszacowanie strat- susza 2019.doc