Logo Byczyny

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Byczyna - Roszkowice, działka nr 177/1