Logo Byczyny

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Byczyna - Roszkowice, działka nr 581/95