Logo Byczyny

Zarządzenie Nr 162_2019 Burmistrza Byczyny z dnia 4 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego