Logo Byczyny

Usuwanie folii rolniczych i odpadów z działalności rolniczej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” .

W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Byczyna do powyższego programu konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji dotyczącej posiadanych przez rolników Gminy Byczyna odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.:

  • folii rolniczych,
  • siatki i sznurka do owijania balotów,
  • opakowań po nawozach,
  • BIG-BAG-ów.

Wszystkie wymienione wyżej odpady muszą być posegregowane według rodzaju:

– folia rolnicza czarna, tunelowa ogrodnicza,

– folia po balotach sianokiszonek,

– siatki do owijania balotów,

– sznurki rolnicze do owijania balotów,

– opakowania (worki) po nawozach,

– opakowania typu BIG-BAG.

 

  Nie będą zbierane opakowania po środkach ochrony roślin.

 

W ramach realizacji przedsięwzięcia rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć wyżej wymienione odpady pochodzące z produkcji rolniczej, do miejsca wskazanego przez Gminę.

 

Szczegółowe warunki dotacji zawarte są w regulaminie naboru opublikowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

W związku z powyższym, zainteresowani rolnicy z terenu Gminy Byczyna, zamierzający skorzystać z dofinansowania powinni złożyć druk inwentaryzacji (załącznik Nr 1), w formie papierowej, w Urzędzie Miejskim w Byczynie w terminie do dnia 15 listopada 2019 r.

Dodatkowe informacje udzielane są w Referacie Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Byczynie, pok. 27.

 

PDFZałącznik nr 1- druk inwentaryzacji.pdf (524,58KB)

PDFRegulamin_naboru.pdf (608,54KB)