Logo Byczyny

Szkolenia i nabory w Dolinie Stobrawy

Szkolenia i nabory w Dolinie Stobrawy

  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” zaprasza mieszkańców Powiatu Kluczborskiego (z wyłączeniem miasta Kluczbork) i Gminy Olesno do udziału
    w SZKOLE ANIMATORÓW KULTURALNYCH o specjalności animator czasu wolnego. Szkoła Animatorów skierowana jest do mieszkańców wsi i małych miast,
    w tym: świetlicowych, sołtysów, członków rad sołeckich, liderów grup odnowy wsi, członków zarządów i członków stowarzyszeń wiejskich, osób które chciałyby zaangażować się w aktywne działania kulturalne na wsi.

Data: 16.11.2019 w godz. 9.00-16.00 i 17.11.2019 w godz. 9.00-16.00;

Miejsce: Kluczbork, ul. Moniuszki 4, I piętro.

Zgłoszenia przyjmujemy do 12 listopada br.

Szczegółowy program kursu, karta zgłoszeniowa znajdują się na stronie: http://dotacje.dolinastobrawy.pl/ 

  • Informujemy, że w terminie od 25.11.2019 do 09.12.2019 planujemy następujące NABORY WNIOSKÓW:

– Tworzenie infrastruktury rekreacyjnej, dostosowanej do potrzeb społecznych – limit środków: 1 141 659,00 zł

– Podejmowanie działalności gospodarczej – limit środków: 420 000,00 zł
– Rozwijanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji w przedsiębiorstwach – limit środków: 576 325,00 zł

W związku z powyższymi naborami zapraszamy na spotkanie informacyjno-szkoleniowe, które odbędzie się 15.11.2019 r. o godz. 10:00. Zorganizowane zostanie również szkolenie z pisania biznesplanu pn. „Biznesplan Krok po Kroku”, które odbędzie się 20.11.2019 r. w godz. 9:00 -17:00. Szkolenia odbędą się w siedzibie stowarzyszenia (Kluczbork, ul. Moniuszki 4, I piętro).

Szczegóły naborów ukażą się na stronie http://dotacje.dolinastobrawy.pl/

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.