Logo Byczyny

Informacja dot. uzyskanego dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu na zadanie pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Byczyna w roku 2019"

Informacja dot. uzyskanego dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu na zadanie pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Byczyna w roku 2019”

 

Burmistrz Byczyny informuje, że Gmina Byczyna uzyskała dofinansowanie z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Byczyna w roku 2019”.

Łączny koszt przedsięwzięcia to 28 065,00 zł, z czego dofinansowanie przedsięwzięcia wynosi 100 % kosztów kwalifikowanych w ramach środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 10 187,83 zł oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 10 187,82 zł.

 

                        Burmistrz Byczyny

             /-/ Iwona Sobania