Logo Byczyny

Informacja o środkach zaplanowanych na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w 2020 roku

Szanowni Państwo!

Uprzejmie przypominamy, że 22 listopada 2019 r. został ogłoszony nabór wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym, do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. Składanie wniosków upływa 16 grudnia 2019 r.

Zgodnie z projektem budżetu gminy Byczyna na 2020 rok przyjętym Zarządzeniem Burmistrza Byczyny Nr 191/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. na dotacje na ochronę zabytków  i opiekę nad zabytkami przeznaczono zgodnie z załącznikiem poniżej  72.000,00 zł .

Z kwoty tej na dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami przeznaczono  67.000,00 zł:

27.000,00 zł ze środków pozostałych z roku 2019

40.000,00 zł ze środków zaplanowanych na 2020 rok

Różnica 5.000,00 zł to kwota przeznaczona w projekcie budżetu na dotacje z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na działanie kultura, sztuka ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Ogłoszenie o naborze wniosków na to działanie zostanie ogłoszone z początkiem roku 2020.

PDFPlan dotacji na 2020 rok.pdf