Logo Byczyny

Zawiadomienie RDOŚ w Opolu Nr WOOŚ.420.2.2.2019.ES.2 z dnia 10.12.2019r. o wszczęciu postępowania na wniosek pełnomocnika GDDKiA postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa drogi ekspresowej S11...".

PDFZawiadomienie RDOŚ w Opolu.pdf (616,27KB)