Logo Byczyny

"Remont kaplicy pw. Św. Jadwigi w Byczynie"

PROW 2014 logotypy.jpeg

"Remont kaplicy pw. św. Jadwigi w Byczynie"

Umowa o dofinansowanie projektu: zawarta w dniu 10 października 2018 r. w Opolu.
Nr umowy o przyznaniu pomocy: 00004-65160-UM0800002/18
Koszt projektu wg. podpisanej umowy: 978.547,88 zł
Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: 500.000,00 zł
Realizacja projektu: 2018-2019 r.

Opis projektu:

Operacja „Remont kaplicy pw. św. Jadwigi w Byczynie” została dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest poprawa stanu dziedzictwa kulturowego Byczyny poprzez wykonanie remontu zabytkowej kaplicy pw. Św. Jadwigi w Byczynie i przeznaczenie jej na cele publiczne oraz upowszechnianie kultury lokalnej.

Zadania objęte wnioskiem o dofinansowanie to:

- roboty budowlane i prace konserwatorskie  w zakresie elewacji, wnętrza (stropu, ampory i ambony, drzwi zakrystii, ceglanej posadzki, profili z zaprawy i gipsowych główek z przedsionka), dachu i instalacji elektrycznych i instalacji odgromowej.

- koszty ogólne: opracowanie dokumentacji technicznej, nadzór inwestorski.

Wykonawca robót budowlanych: DeS Henryk Dowgier Anna Dowgier spółka jawna z siedzibą ul. Kronikarza Galla 5/1, 30-053 Kraków

Nadzór inwestorski pełnił: Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych PROBUDEX Jan Leszczyński z siedzibą ul. Kusztelana 6,  53-021 Wrocław

Dokumentacja techniczna opracowana przez: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane Anna Dürr z siedzibą ul. Ossowskiego 35b/5 46-203 Kluczbork

Dokumentacja zdjęciowa:

Historyczne fotografie kaplicy:

 

Fotografie kaplicy przed remontem:

 

Fotografie w trakcie remontu:

 

Porównania: