Logo Byczyny

Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, poniżej zamieszczono wykaz adresów punktów zbierania  odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych:

L.p.

Nazwa podmiotu

Adres prowadzonej działalności zbierania odpadów

Rodzaj zbieranych odpadów

Numer kontaktowy

1.

ECOFOL Sp. z o.o.

ul. Młyńska 12

46-250 Szymonków

folia odpadowa, sznurek

889 412 481

2.

PHU SO-MASZ s.c.

ul. Leśników Polskich 65

98-100 Łask

folia odpadowa, sznurek

/043/ 675 15 35

3.

Remondis Opole
Zakład Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów

Al. Przyjaźni 9

45-573 Opole

 

folia odpadowa, sznurek

/077/ 427 61 27

4.

 

 

RECYKL Organizacja Odzysku S.A.

 

ul. Letnia 3

63-100 Śrem

zużyte opony

/061/ 281 06 11