Logo Byczyny

Informacja o zamiarze przekształcenia szkół w Byczynie

Szanowni Rodzice,
Drodzy Uczniowie

 

Uprzejmie informuję o zamiarze przekształcenia z dniem 1 września 2020 roku Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Zamojskiego w Byczynie przy ul. Poznańskiej 6 wchodzącą w skład Zespołu Szkół w Byczynie poprzez dodanie drugiej lokalizacji szkoły przy ul. Borkowskiej 3.

Planowana zmiana zakłada możliwość organizacji zajęć dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Zamojskiego w Byczynie w dwóch lokalizacjach, co pozwoli na stworzenie optymalnych warunków nauki oraz spowoduje racjonalne wykorzystanie lokalowe i dydaktyczne obiektu przy ul. Borkowskiej 3, a także korzystnie wpłynie na jakość kształcenia i wychowania oraz komfort nauki i pracy.

Wyżej wymieniony zamiar zostanie szczegółowo omówiony na spotkaniach zorganizowanych w najbliższym czasie w Publicznej Szkole Podstawowej w Byczynie przy ul. Poznańskiej 6.