Logo Byczyny

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej


Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

Na podstawie  Uchwały Nr LIII/433/14 Rady Miejskiej w Byczynie  z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych mieszkańcami gminy w związku z Zarządzeniem Nr 23/2020 Burmistrza Byczyny z dnia 17 lutego 2020 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych  projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w dniach od 18 lutego do 3 marca 2020 roku. 

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie pisemnej. Uwagi do projektu uchwały będą przyjmowane na formularzu nr 2 do Zarządzenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Byczynie pok. nr 10 oraz za pomocą poczty elektronicznej na adres biurorady@byczyna.pl 

PDFZarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.pdf (264,29KB)

DOCXZałącznik Nr 1 - Projekt uchwały obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.docx (19,20KB)
DOCXZałącznik Nr 2 - Formularz zgłaszania uwag i propozycji roziązań.docx (14,21KB)
DOCXKlauzula informacyjna RODO.docx (19,37KB)