Logo Byczyny

Ubój zwierzęcia z konieczności

W związku z informacją Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kluczborku informujemy, że w związku z aktualną sytuacją prawną w przypadku uboju z konieczności zwierzęcia gospodarskiego hodowca jest zobowiązany posiadać poprawnie wypełniony i podpisany przez właściciela zwierzęcia dokument: "Informacje dotyczące łańcucha żywnościowego zwierząt kierowanych do uboju", który jest niezbędny do otrzymania "świadectwa urzędowego w przypadku uboju z konieczności poza rzeźnią". Przedmiotowe świadectwo wystawia -na miejscu- lekarz weterynarii zatrudniony w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kluczborku. Zgłoszenia ubojów z konieczności przyjmowane są w godzinach pracy Inspektoratu tj. 7:30-15:00 oraz w czasie wolnym od pracy w godzinach 8:00-22:00 pod numerem telefonu 77 418 27 00.