Logo Byczyny

Informacja dot. działalności szpitali w Kluczborku i Oleśnie

Informujemy, że z polecenia Wojewody Opolskiego szpital w Oleśnie wstrzymuje przyjęcia pacjentów planowanych oraz wypisuje wszystkich pacjentów, których stan zdrowia na to pozwala. Równocześnie Dyrekcja Zespołu opieki Zdrowotnej zwraca się z prośbą o ograniczenie skierowań do Poradni Specjalistycznych i Pracowni Diagnostycznych oraz Zakładu Rehabilitacji mieszczących się w budynki szpitala przy ul. Klonowej 1 dla przypadków wymagających pilnego leczenia.

NFZ poinformowała o możliwości wykonywania porad za pośrednictwem systemów teleinformatycznych także w AOS , do świadczenia takich usług ZOZ Olesno się przygotowuje. Prosimy o maksymalne ograniczenie możliwości zgłaszania się pacjentów Państwa placówki do Nocnej i Świątecznej Opieki Lekarskiej POZ w związku z jej lokalizacją w budynku szpitala.

Podobnie Prezes Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku wydając Zarządzenie nr 9/2020 z dnia 12 marca 2020 r. informuje, że działając z polecenia Wojewody Opolskiego wstrzymuje się wszystkie planowe przyjęcia do oddziałów kluczborskiego szpitala do odwołania. Pozostała działalność pozostaje w niezmienionym stanie do chwili wydania odrębnego zarządzenia w przedmiocie sprawy.

20200313095141483_0001.jpeg