Logo Byczyny

Informacja: Miejsce kwarantanny w powiecie kluczborskim

STAROSTA KLUCZBORSKI

 

 

Szanowni Państwo
Pani i Panowie Burmistrzowie,
Panie Wójcie

 

Niniejszym informuję„. że Wojewoda Opolski polecił Staroście Kluczborskiemu wyznaczenie miejsca kwarantanny w powiecie kluczborskim.

W uzgodnieniu z Panem Jarosławem Kielarem, Burmistrzem Kluczborka na miejsce kwarantanny został wskazany Wojewódzki Kampus Sportowo-Rekreacyjny „STOBRAWA" w Kluczborku, ul. Sportowa 7. Aktualnie obiekt jest przygotowywany organizacyjnie do pełnienia swojej funkcji. Obiekt dysponuje 45 miejscami.

Oprócz podejmowanych z naszej strony w celu uruchomienia obiektu niezbędne jest podjęcie działań ze strony służb Wojewody Opolskiego min. w zakresie:

  • wyznaczenia osób do kierowania i realizacji zadań związanych z utrzymaniem obiektu w czasie uruchomienia i trwania kwarantanny,
  • wyznaczenia personelu izolatorium,
  • zapewnienia środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji obiektu.

Obiekt będzie możliwy do wykorzystania W czasie do 24 godz. od momentu otrzymania informacji o konieczności jego użycia.


Załącznik:

PDFPismo do Burmistrzów dot organizacji miejsca kwarantanny 16-03-2020.pdf (108,69KB)