Logo Byczyny

Informacja dotycząca robót geologicznych "Budowa drogi ekspresowej S11 Kępno- A1 na odcinku Kępno-granica województwa opolskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna)".