Logo Byczyny

Komunikat OPS w Byczynie

KOMUNIKAT!


 

Szanowni Państwo,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie informuje, że wypłata świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych w miesiącu kwietniu 2020 r. nastąpi zgodnie z poniższym harmonogramem, według liter rozpoczynających nazwisko świadczeniobiorcy. Prosimy o dostosowanie się do harmonogramu i odbieranie świadczeń z banku w dniach wyznaczonych, z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Naszym celem jest dbanie o dobro świadczeniobiorców i pracowników banku. Zmiana harmonogramu związana jest z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2.


 

Lp.

Litery z przedziału

Data wypłaty

1.

A – J

06.04.2020 r.

2.

K – R

07.04.2020 r.

3.

S – Ż

08.04.2020 r.

 
 

                                                               Dyrektor

                                                                Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie

                                                            /-/ Agnieszka Marcinkowska