Logo Byczyny

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Biskupicach