Logo Byczyny

Główny Inspektorat Sanitarny zaleca...

Główny Inspektorat Sanitarny opracował "Zalecenia dla zarządzających budynkami mieszkalnymi", które odnoszą się do kwestii obowiązków zarządców/administratorów budynków mieszkalnych w kontekście utrzymywania nieruchomości w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, stosowania środków do dezynfekcji, wykonywania usług przez pracowników technicznych w lokalach mieszkalnych oraz wyposażenia pracowników technicznych i personelu sprzątającego w środki ochrony osobistej.

Wytyczne te znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego https://gis.gov.pl/aktualności/zalecenia-dla-zarzadzajacych-budynkami-mieszkalnymi/ oraz  oraz w załączniku poniżej: 

PDFWytyczne dla zarządzających budynkami 21.05.2020.pdf (326,45KB)