Logo Byczyny

Dotacje na zazielenianie przestrzeni miejskich

W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie na wspólne zaplanowanie i stworzenie przez zespół sąsiedzki mini-ogrodu z „zieloną ławką” (grant i nagroda rzeczowa w postaci ławki parkowej). Wnioski mogą składać mieszkańcy otwartych osiedli (zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty) w miastach powyżej 10.000 mieszkańców.

 

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
NAGRODA RZECZOWA
 
Finansowanie: ZALICZKA  
Budżet programu: 18.000 zł.  
Wysokość wsparcia: 100%, 1.650 zł, w tym:
– nagroda pieniężna w wysokości 1.200 zł brutto,
– nagroda rzeczowa (ławka parkowa) o wartości 450 zł brutto.
 
Wkład własny: 0%.  
Czas trwania projektu: do 30 września roku, w którym ogłoszono nabór wniosków (przesyłanie sprawozdań z realizacji).  
Partner zagraniczny: NIE  
Składanie wniosków przez internet: TAK  
Kto może złożyć wniosek ?  
Mieszkańcy otwartych osiedli (zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty) w miastach powyżej 10.000 mieszkańców.
Zespół konkursowy składa się z grupy min. 5 osób. Zespół powinien pozyskać jak najwięcej sojuszników wśród sąsiadów oraz pozyskuje do współpracy Administratora terenu.
 
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Wspólne zaplanowanie i stworzenie przez Zespół Sąsiedzki (złożony z mieszkańców danego bloku/bloków) mini-ogrodu (terenu z zielenią) z „zieloną ławką”.
Wspólna praca nad zagospodarowaniem terenu oraz nowa – estetyczna przestrzeń może być miejscem budowania relacji i więzi sąsiedzkich.
 
Opis:  
Organizatorem konkursu jest  Fundacja Banku Ochrony Środowiska. Konkurs jest finansowany z darowizny przekazanej przez Bank Ochrony Środowiska.
Partnerami konkursu są:
– Katedra Architektury Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa i Biotechnologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
– Katedra Sztuki Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa i Biotechnologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Cele konkursu:
– zazielenianie publicznie dostępnych terenów osiedlowych;
– zbudowanie relacji sąsiedzkich poprzez stworzenie mini-ogrodów wokół budynków, które będą przestrzenią do nawiązywania relacji pomiędzy członkami danej społeczności.
Do konkursu nie może być zgłoszony teren osiedlowy, które został zrewitalizowany w ramach grantu uzyskanego w którejkolwiek z poprzednich edycji konkursu Zielona Ławeczka.
W konkursie nie może wziąć udziału zespół nagrodzony w którejkolwiek z poprzednich edycji konkursu.
Granty mogą być wydatkowane wyłącznie na:
– zakup materiału roślinnego,
– zakup podłoża i innych elementów do aranżacji mini ogrodów.
 
Termin składania wniosków:  
14 czerwca 2020  
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.zielonalaweczka.pl  
Kontakt:  
Fundacja Banku Ochrony Środowiska
ul. Żelazna 32
00-832 Warszawa
pn. – pt., godz: 09.00 – 15.00;
tel: 507 006 579
mail: