Logo Byczyny

Fundacja PZU z kulturą - Dostęp dzieci i młodzieży do kultury

W ramach programu można uzyskać wsparcie na organizację interesujących i rozwijających wyjazdów połączonych  z wizytami w instytucjach kultury, tj. muzea, teatry, opery, galerie itp. i towarzyszące im cykliczne warsztaty edukacyjne. Celem programu jest zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury dzieciom i młodzieży szkolnej z obszarów wiejskich i małych miejscowości (do 30.000 mieszkańców), w szczególności do tzw. kultury wysokiej oraz zwiększenie ich wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA  
Finansowanie: ZALICZKA  
Budżet programu: 500.000 zł.  
Wysokość wsparcia: maks. 90%, do 15.000 zł.  
Wkład własny: min. 10%.  
Czas trwania projektu: od 15.10.2020 do 15.04.2021.  
Partner zagraniczny: NIE  
Składanie wniosków przez internet: TAK  
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Fundacje.
2. Stowarzyszenia.
3. Uczniowskie kluby sportowe niedziałające w formie spółek, działające na podstawie przepisów ustawy o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
 
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Organizacja interesujących i rozwijających wyjazdów połączonych z wizytami w instytucjach kultury, tj. muzea, teatry, opery, galerie itp. wraz towarzyszącymi im cyklicznymi warsztatami edukacyjnymi.  
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja PZU.
Cel: zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury dzieciom i młodzieży szkolnej (szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół policealnych) z obszarów wiejskich i małych miejscowości (do 30.000 mieszkańców), w szczególności do tzw. kultury wysokiej oraz zwiększenie ich wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego, na poziomie lokalnym lub ogólnopolskim.
Koszty administracyjne mogą stanowić maks. 5% całkowitego budżetu projektu.
Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w danej edycji konkursu.
 
Termin składania wniosków:  
31 lipca – 30 sierpnia 2020  
Źródło / Więcej informacji:  
https://fundacja.pzu.pl/aktualnosci/sczegoly/XVI_edycja-konkursow  
Kontakt:  
Fundacja PZU
Anna Maślańska

T: 22 582 30 63

 

Więcej informacji: https://granty.pl/1897/