Logo Byczyny

Nowy zakres Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

W związku z ostatnią nowelizacją Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej wprowadzonej w życie  art. 29 pkt 2 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) informuję, że:

Poszerzony został zakres nieodpłatnej pomocy prawnej, który od 16 maja 2020 r. obejmie także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą - niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Jednocześnie informujemy, że udzielanie nieodpłatnych porad prawnych nadal odbywa się tylko na odległość  - więcej informacji pod adresem: http://www.powiatkluczborski.pl/aktualnosci/pomoc_prawna_2020.htm


Więcej informacji na stronach:

http://kluczbork.starostwo.nowoczesnagmina.pl/?a=12674

http://bip.byczyna.pl/4462/nieodplatna-pomoc-prawna.html