Logo Byczyny

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH (FDS)

117987246_313459269999611_8780882309414279447_n.jpeg

Fundusz ten stanowi rządowy kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Celem Funduszu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej stanowi przy tym działanie komplementarne do inicjatyw podejmowanych na szczeblu krajowym w odniesieniu do budowy systemu autostrad i dróg ekspresowych, przyczyniając się do stworzenia spójnego i zintegrowanego systemu transportowego.

(źródło i więcej o Funduszu: www.gov.pl/web/infrastruktura/fundusz-drog-samorządowych)

Zadania realizowane przez Gminę w ramach FDS:

- Remont ulicy Kościuszki wraz z łącznikiem do ulicy Klonowej w Byczynie, 2019-2020 r.

- Budowa ulic Lazara i Kwiasowskiego w Byczynie, 2020 r.