Logo Byczyny

PROJEKTY PROGRAMÓW RZĄDOWYCH

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej tworzy mechanizmy wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, instytucji oraz mieszkańców naszego kraju. Wsparcie to odbywa się za pomocą rządowych programów, funduszy.
Gmina Byczyna realizuje zadania wspierane w ramach tych programów m.in. w ramach:

- Funduszu Dróg Samorządowych (FDS)

Fundusz ten stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Celem Funduszu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej stanowi przy tym działanie komplementarne do inicjatyw podejmowanych na szczeblu krajowym w odniesieniu do budowy systemu autostrad i dróg ekspresowych, przyczyniając się do stworzenia spójnego i zintegrowanego systemu transportowego.

(źródło i więcej o Funduszu: www.gov.pl/web/infrastruktura/fundusz-drog-samorządowych)

Zadania realizowane przez Gminę w ramach FDS:

- Remont ulicy Kościuszki wraz z łącznikiem do ulicy Klonowej w Byczynie, 2019-2020 r.

- Budowa ulic Lazara i Kwiasowskiego w Byczynie, 2020 r.