Logo Byczyny

Hydrokom i PSSE w Kluczborku informuje

KOMUNIKAT
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku
z dnia 24.07.2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi w wodociągu KASTEL
(zaopatrywane miejscowości: Borek, Roszkowice, Sierosławice, Wojsławice)


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku informuje, że
w próbkach kontrolnych wody, pobranych do badań laboratoryjnych w dniu
21.07.2020 r. z wodociągu Kastel nie stwierdzono zanieczyszczenia
mikrobiologicznego. Woda jest przydatna do spożycia.
W badanych próbkach nie wykryto bakterii grupy coli, bakterii Escherichia
coli oraz enterokoków.
Jakość wody pod względem mikrobiologicznym spełnia wymagania
określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2294).


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kluczborku