Logo Byczyny

Urzędowe powiadomienia - Rejestr Danych Kontaktowych

Chcesz ograniczyć do minimum wizyty w urzędach?

Przekaż swoje dane do

Rejestru Danych Kontaktowych (RDK)

Dzięki temu urzędnik zamiast wysłać pismo będzie mógł po prostu do Ciebie zadzwonić lub wysłać maila.

Przekaż do RDK swój numer telefonu i adres e-mail. Dzięki temu szybko dostaniesz powiadomienie o np.:

  • Dokumentach gotowych do odbioru (np. dowodzie osobistym lub dowodzie rejestracyjnym).
  • Rozpatrzeniu złożonych przez Ciebie wniosków (np. w programie 500+).
  • Zbliżającym się terminie utraty ważności dowodu osobistego.
  • Potrzebie uzupełnienia dokumentów.

Treść Pisma od Dyrektor Departamentu Zarządzania Systemami w Ministerstwie Cyfryzacji:


Szanowni Państwo,
w grudniu 2019 r. Ministerstwo Cyfryzacji, w ramach projektu Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych 
(RSRP), uruchomiło Rejestr Danych Kontaktowych (RDK), który jest kolejnym z rejestrów wchodzących w 
skład Systemu Rejestrów Państwowych (SRP). Do tej pory, do RDK dołączyło ponad 3 500 000 Polaków. 
Przekazanie danych jest dobrowolne i bezpłatne. Ponadto, w każdej chwili można je zmienić lub usunąć.
Głównym celem usług udostępnionych w ramach rejestru RDK jest ułatwienie kontaktu urzędników
z obywatelami. Dzięki RDK urzędy mogą z wyprzedzeniem informować obywateli np. o kończącym się 
terminie ważności paszportu lub dowodu osobistego albo o rozpatrzeniu złożonych wniosków o świadczenia 
(np. 500+). 
W związku z powyższym, zwracam się do Państwa z prośbą o wsparcie w zakresie informacyjnym, poprzez 
np. udostępnienie przesłanych materiałów na stronie internetowej lub w mediach społecznościowych 
urzędów, a także dystrybucję do urzędów gmin. 
Dodatkowo, jeżeli jest taka możliwość, uprzejmie proszę o wyświetlanie załączonego filmu o RDK na 
ekranach znajdujących się w Państwa urzędach. 
Film promocyjny RDK (rdk_obywatel.mp4) oraz pozostałe materiały promocyjne dostępne są na platformie 
e-learningowej https://szkolenia.obywatel.gov.pl, w zakładce Do pobrania -> Materiały Promocyjne -> RDK. 
Dostęp do materiałów jest możliwy po zalogowaniu.
Ważne jest, aby informacja na ten temat dotarła do możliwie najliczniejszej grupy odbiorców.
W razie pytań proszę o kontakt mailowy na adres: projekt.srp@mc.gov.pl.

Z poważaniem,
Katarzyna Kopytowska
Dyrektor
Departamentu Zarządzania Systemami


PDFPismo do UW materiały promocyjne RDK.pdf (175,09KB)
 

RDK INSTA_1200x1200px.png