Logo Byczyny

Projekty

Projekty Unii Europejskiej :

Okres 2014-2020

Okres 2007 - 2013

Okres 2004 - 2006

PROJEKTY PROGRAMÓW RZĄDOWYCH:

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH (FDS)

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH (RFIL)

Inne projekty, dofinansowania :

Rok 2014

Rok 2010

Rok 2009