Logo Byczyny

Zmiany w opiece nad dziećmi do lat 3

Nowe przepisy umożliwiają dyrektorowi żłobka, osobie kierującej pracą klubu dziecięcego lub dziennemu opiekunowi, po uzyskaniu zgody odpowiednio organu prowadzącego albo podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna oraz pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, czasowe ograniczenie funkcjonowania tych form opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie dzieci.

PDFOpieka nad dziećmi do lat 3 - COVID-19.pdf (117,66KB)