Logo Byczyny

Stypendia na rok szkolny 2020/2021

STYPENDIA  SZKOLNE - ROK SZKOLNY 2020/2021

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Nr XXVII/182/08 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Byczyna, w dniach od 1 września 2020 r. do 15 września 2020 r. przyjmowane będą wnioski o stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Byczyna.  

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w rodzinie którego dochód netto na osobę nie przekracza kwoty 528,00 zł oraz gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, narkomania, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a także gdy rodzina jest niepełna. Stypendium szkolne nie przysługuje dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. zerówka).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 77 4134150 w. 25.


Załączniki:

DOCWNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO.doc (96,00KB)