Logo Byczyny

Informacja dot. uzyskanego dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu na zadanie pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Byczyna w roku 2020"

Informacja dot. uzyskanego dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu na zadanie pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Byczyna w roku 2020”

 

Burmistrz Byczyny informuje, że Gmina Byczyna uzyskała dofinansowanie z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Byczyna w roku 2020”.

Łączny koszt przedsięwzięcia to 29 075,70 zł, z czego dofinansowanie przedsięwzięcia wynosi 100 % kosztów kwalifikowanych w ramach środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 14 537,85 zł oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 14 537,85 zł.

 

                        Burmistrz Byczyny

             /-/ Iwona Sobania