Logo Byczyny

Spotkanie z przedsiębiorcami, 15.09.2020 r.

We wtorek, 15 września 2020 r. w Polanowicach odbyło się pierwsze plenerowe spotkanie z lokalnymi przedsiębiorcami i potencjalnymi inwestorami na terenie gminy Byczyna.

Burmistrz Byczyny - Iwona Sobania wraz z Dyrektor Ośrodka Kultury w Byczynie - Iwoną Sarnowską przywitały serdecznie wszystkich zebranych. Następnie głos zabierali kolejno współorganizatorzy spotkania.

Przedstawiciel Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” Sp. z o. o. omówił zasady udzielania wsparcia w ramach programu Polska Strefa Inwestycji dla firm z województwa opolskiego, w tym przedstawił informacje dot. zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców. Udzieliła również wskazówek, jakie kryteria muszą spełniać przedsiębiorcy i na co muszą zwracać uwagę przy ubieganiu się o pomoc.

Przedstawiciele Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, tj. Dariusz Mazurczak – Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju Gospodarczego, Piotr Regeńczuk - Z-ca kierownika Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera oraz Marcin Kula – Główny specjalista, Dział Autokontroli i Informacji Europejskiej zaprezentowali możliwości oferowane przez ich instytucje dla przedsiębiorców oraz omówili zasady ubiegania się o wsparcie dotacyjne w ramach RPO WO 2014-2020.

Jacek Czuczejko - Kierownik Działu CAZ w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku zaprezentował jak wyglądał rynek pracy w czasie zagrożenia epidemicznego.

Uczestnicy spotkania mogli zadawać pytania i zgłaszać swoje uwagi do pojawiających się na ich zawodowej ścieżce problemach i trudnych kwestiach.

Spotkanie zakończyła wycieczka do Byczyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Polanowicach i Internatu, które gmina chce sprzedać i które chciała zaprezentować być może przyszłym inwestorom.

Dziękujmy serdecznie wszystkim za pomoc w zorganizowaniu spotkania i lokalnym przedsiębiorcom za udział w nim. 

Liczymy, że to spotkanie zaowocuje i znajdą się chętni na „rozwijanie skrzydeł” w Gminie Byczyna.