Logo Byczyny

„Uregulowanie gospodarki ściekowej w obrębie wsi Biskupice i Polanowice poprzez przebudowę i wyposażenia oczyszczalni ścieków”

120060963_412238413354678_77524392797808132_n.jpeg

 

Umowa o dofinansowanie: zawarta w dniu 6 lipca 2020 r. w Opolu.
Nr umowy: 00061-65150-UM0800045/19
Całkowite koszty zadania wg. umowy: 1.431.200,00 zł
Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" dla operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" wg. umowy: 740.384,00 zł 
(63,63 % kosztów kwalifikowalnych tj. kosztów "netto" operacji)

Całkowite koszty zadania po wyborze wykonawców zadań wg. aneksu do umowy o dofinansowanie z dn. 12.10.2021 r.: 1.422.440,00 zł
Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 wg. aneksu z dn. 12.10.2021 r.: 735.852,00 zł (63,63 % kosztów kwalifikowalnych tj. kosztów "netto" operacji)

Realizacja zadania: 2020 - 2022 r.
 

Opis zadania:

Operacja „Uregulowanie gospodarki ściekowej w obrębie wsi Biskupice i Polanowice poprzez przebudowę i wyposażenia oczyszczalni ścieków” została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Operacja ma na celu rozwój infrastruktury technicznej w zakresie gospodarki ściekowej w obrębie wsi Biskupice i Polanowice poprzez przebudowę i wyposażenie oczyszczalni ścieków.

Operacja obejmuje roboty budowlane i montażowe przebudowy dwóch czyszczalni wraz z montażem zasilania elektrycznego oraz wykonanie dokumentacji technicznej, obsługę geodezyjną oraz nadzór inwestorski.

Realizacja operacji przewidziana jest do listopada 2021 r.

Fotografie przed realizacją:

Istniejąca oczyszczalnia ścieków w Biskupicach:

Biskupice 0.jpeg Biskupice 1.jpeg Biskupice 2.jpeg  Biskupice 3.jpeg

Istniejąca oczyszczalnia ścieków w Polanowicach:

Polanowice 0.jpeg Polanowice 1.jpeg Polanowice 2.jpeg  Polanowice 3.jpeg

Przebudowa oczyszczalni w Polanowicach: realizacja listopad - grudzień 2021 r.:

01 Polanowice.jpeg

02 Polanowice.jpeg  03 Polanowice.jpeg

05 Polanowice.jpeg  06 Polanowice.jpeg

Przebudowa oczyszczalni w Biskupicach: realizacja styczeń 2022 r.:

01 BYCZYNA Biskupice.jpeg

02 BYCZYNA Biskupice.jpeg  03 BYCZYNA Biskupice.jpeg

04 BYCZYNA Biskupice.jpeg  05 BYCZYNA Biskupice.jpeg

Fotografie po zakończeniu inwestycji:

oczyszczalnia Biskupice:

PROW oczyszczalnia Biskupice 01.jpeg  PROW oczyszczalnia Biskupice 02.jpeg  PROW oczyszczalnia Biskupice 03.jpeg  PROW oczyszczalnia Biskupice 04.jpeg

oczyszczalnia Polanowice:

03 BYCZYNA Biskupice.jpeg  04 BYCZYNA Biskupice.jpeg  PROW oczyszczalnia Polanowice 03.jpeg  PROW oczyszczalnia Polanowice 04.jpeg