Logo Byczyny

„Uregulowanie gospodarki ściekowej w obrębie wsi Biskupice i Polanowice poprzez przebudowę i wyposażenia oczyszczalni ścieków”

120060963_412238413354678_77524392797808132_n.jpeg

Umowa o dofinansowanie: zawarta w dniu 6 lipca 2020 r. w Opolu.
Nr umowy: 00061-65150-UM0800045/19
Całkowite koszty zadania wg. umowy: 1 431 200 zł
Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2013 - 2020 wg. umowy: 740 384 zł
Realizacja zadania: 2020 - 2021 r.


 

Opis zadania:

Operacja „Uregulowanie gospodarki ściekowej w obrębie wsi Biskupice i Polanowice poprzez przebudowę i wyposażenia oczyszczalni ścieków” została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Operacja ma na celu rozwój infrastruktury technicznej w zakresie gospodarki ściekowej w obrębie wsi Biskupice i Polanowice poprzez przebudowę i wyposażenie oczyszczalni ścieków.

Operacja obejmuje roboty budowlane i montażowe przebudowy dwóch czyszczalni wraz z montażem zasilania elektrycznego oraz wykonanie dokumentacji technicznej, obsługę geodezyjną oraz nadzór inwestorski.

Realizacja operacji przewidziana jest do listopada 2021 r.

Fotografie przed realizacją:

Istniejąca oczyszczalnia ścieków w Biskupicach:

Biskupice 0.jpeg   Biskupice 1.jpeg   Biskupice 2.jpeg   Biskupice 3.jpeg

Istniejąca oczyszczalnia ścieków w Polanowicach:

Polanowice 0.jpeg   Polanowice 1.jpeg   Polanowice 2.jpeg   Polanowice 3.jpeg